webmail
Pavčina Lehota

Pamiatky

Drevená zvonica Pavčina Lehota

Zvonica na miestnom cintoríne bola dňa 23.3.1963 výhlásená za Kultúrnu pamiatku. Majiteľom tejto Kultúrnej pamiatky je obec Pavčina Lehota.

Viac

Drevený kostol Svätý Kríž - Lazisko

Približne 14 km od Liptovského Mikuláša v dedinke Svätý Kríž stojí drevený artikulárny evanjelický kostol, ktorý patrí k najväčším dreveným stavbám v Strednej Európy.

Viac

Hradisko Zámček

Na juhovýchod od obce Pavčina Lehota sa nachádza "Zámček" alebo "Hrádok". Je to lesný kopec na severe výbežku masívu Opalenisko, hradisko s vyvinutým valovym opevnením so stopami osídlenia z neskorej doby bronzovej zo včasnej doby laténskej (3.stor.p.n.l.) a neskorej doby rímskej (4.stor.n.l.).

Viac

Múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš

Špecializované celoslovenské múzeum zamerané na ochranu prírody a jaskyniarstvo Slovenskej republiky Múzeum sídli v regióne Liptov.

Viac