webmail
Pavčina Lehota

Zmluva HOLÉCIOVÁ, HÚSKA, KOVÁČOVÁ

Zmluva o dielo Holéciová

Číslo              Predmet: PD Výstavba amfiteátra     Dátum zverejnenia  28.8.2017   Subjekt  Ing. Holéciová   


Zmluva o budúcej zmluve 

Číslo             Predmet   Zriadenie vecného bremena na parcele 1210/7 k.u. Pavčina Lehota    Dátum zverejnenia  19.9.2017   Subjekt  Peter Húska  


Dohoda o vykonaní prác

Číslo            Predmet   Spracovanie úlohy: Správa o hodnotení vplyvov UP-O Pavčina Lehota  Dátum zverejnenia  19.9.2017   Subjekt  Ing.arch.Blažena Kováčová 

 

Dokumenty na stiahnutie