webmail
Pavčina Lehota

Informácie o obci

Obec Pavčina Lehota sa nachádza na severnej strane Nízkych Tatier, pri vstupe do Demänovskej doliny, v nadmorskej výške  v strede obce 700 m, v blízkosti mesta Liptovský Mikuláš.

Územie katastra obce sa nachádza v ochranných pásmach, a to od V. stupňa až po II. stupeň:

V.stupeň: Prírodná rezervácia Jelšie
IV.stupeň: Ochranné pásmo Jelšia
III.stupeň: NAPANT
II.stupeň: Ochranné pásmo NAPANTu

Vznik obce: v rokoch 1233 - 1286 v chotári obce Bodice
Rozloha obce: 722 ha
Výškové rozpätie katastra obce: 670 – 1560 m n.m.
Počet obyvateľov: cca 350
Zemepisná poloha: rovnaká zemepisná šírka ako Paríž, zemepisná dĺžka na ose Stockholm - Budapešť
Rieka: v blízkosti Pavčinej Lehoty preteká riečka  Demänovka
Zvieratá v okolitých horách: srnky, jelene, zajace, vlci, medvede a iné

Obyvateľstvo

Počet obyvateľov od roku 1960 až po súčasnosť sa pohyboval v počte od 340 - 398 a to v závislosti na spoločenskom vývoji ako bola industrializácia, kolektivizácia, rozvoj turizmu a zmena spoločenského zriadenia. Podobne je to aj so zamestnanosťou. Demografické rozloženie je s prevahou slovákov,  ale sú zastúpení aj česi,  maďari, a iní v minimálnom percentuálnom zastúpení.

Zdravotníctvo, školstvo, osveta, šport, kultúra

Obec mala školstvo zastúpené v dvojtriednej škole v obci, ktorá sa vybudovala v akcii "Z" (štát zabezpečil materiál, pričom výstavbu budovy zabezpečili samotní obyvatelia obce), a bola činná do roku 1977. V súčasnosti vzdelávanie detí prebieha v Základnej škole v Demänovej, ktorá je súčasťou Liptovského Mikuláša, vzdialenej 5 km. Za posledné obdobie t. j . do roku 1980 existoval v obci ochotnícky divadelný krúžok, v súčasnosti sa udržuje tradícia fašiangov. Od roku 2003 pracuje v obci Zbor pre občianske  záležitosti a poriadajú sa spoločenské stretnutia. Obec je vlastníkom kultúrnej pamiatky a to ZVONICA na miestnom cintoríne postavená v r.1883. Druhou kultúrnou pamiatkou je lokalita Zámček alebo Hrádok, ktorá bola osídlená keltmi.

Pravidelne organizujeme športové akcie: majstrovské  futbalové zápasy v súťažnej skupine, Malá cena Demänovských jaskýň v cezpoľnom behu, Cena Žiarca v zjazdovom lyžovaní, Bežkársky lyžiarsky pretek. Okrem hore spomínaných kultúrnych aktivít usporiadavame každoročne Karneval na snehu, Deň obce Pavčina Lehota, Posedenie s dôchodcami, Deň matiek, Deň detí, Novoročné stretnutie občanov, stavanie centrálneho mája, Handričkový deň  a podobne.

Hospodársky život, infraštruktúra

Hospodársky život je zameraný predovšetkým na zamestnanie v Liptovskom Mikuláši, sezónne v Demänovskej Doline a minimálne v obci a to prevádzkovaním živnosti. Infraštruktúra obce je dokončená vrátane štátnej cesty a v základnom prevedení aj miestne komunikácie.

Obec preferuje rozvoj a budovanie ubytovacích kapacít ako aj potrebných služieb. Pôjde najmä o podporu budovania služieb typu malá reštaurácia, kaviareň, čajovňa, bistro, bufet, holičstvo, kaderníctvo, kvetinárstvo, suveníry, práčovňa a pod.

Rozvoj obce bude viac aktuálny po vytvorení podnikateľských podmienok a to využitím geotermálneho vrtu.

Doterajšie práce na využití vrtu boli podmienené nevysporiadanými pozemkami.

V roku 2011 sú pozemkové úpravy ukončené a tak vznikli podmienky na rýchly ekonomický rozvoj v trhu s  pozemkami  tak aj hospodárskych aktivít.