webmail
Pavčina Lehota

Cirkev

V obci žijú evanjelici a.v. , rímskokatolíci, grékokatolíci, pravoslávni, baptisti.

Evanjelická cirkev a. v. (ECAV)

Obec je prevážne evanjelická – 52 %. Ešte na začiatku 20. storočia bola  obec čisto evanjelická. Patrila do cirkevného zboru ( CZ )  Paludza. Na služby Božie chodili obyvatelia do dreveného artikulárneho kostola , ktorý je dnes vo Svätom Kríži (pôvodne bol v teraz už zatopenej časti Lipt. Mary).

Približne od 2. SV patrí obec Pavčina Lehota  do CZ Palúdzka – Liptovský Mikuláš . Evanjelický kostol v Palúdzke  bol dokončený v roku 1943. Je zaujímavý tým , že v roku 1954 vymaľoval oltárnu časť a strop kostola akademický maliar P. J. Korn. Takáto výzdoba je pre  evanjelické kostoly netradičná.

V roku 2009 si CZ v Palúdzke pripomenul    60.výročie   osamostatnenia ( 1949 ). Pri tejto príležitosti navštívil našu obec najvyšší predstaviteľ ECAV na Slovensku Mgr. Miloš Klátik, generálny biskup.

Táto návšteva bola historická, lebo takýto vysoký cirkevný hodnostár v našej obci nikdy nebol.

Občania chodia do kostola v Palúdzke. Služby Božie sa konajú každú nedeľu o 9.00 hod. Prvú nedeľu  bývajú v obci nešporné služby Božie – večierne. Začínajú o 14.00 hod. Večierne bývajú aj na výročité sviatky- Vianoce a Veľkú noc.

Zborový farár – Mgr. Jana Ďuranová

Rímskokatolícka cirkev

Rímsko – katolícka cirkev je v obci zastúpená 15 %. Sväté omše v obci nebývajú. Katolíci chodia do kostola do Palúdzky a do Bodíc. Sväté omše bývajú každý deň: pondelok, utorok, streda, piatok večer o 18.00 hod , štvrtok ráno o 7.00hod, v sobotu o 8.00 hod, v nedeľu o 9.30 hod.

Sväté omše bývajú v Bodiciach každú nedeľu o 8.00 hod a cez cirkevné sviatky tak, ako oznámi farár.

Ostatné cirkvi sú málopočetné.