webmail
Pavčina Lehota

Objednávky

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
19/2018 Vykonanie stavebného dozoru 10.12.2018 Ing. Ladislav Stromko 5 599,00 €
 • PDF
18/2018 07.12.2018 Ing. Sergej Bukovič 250,00 €
 • PDF
15/2018 02.11.2018 Ing. Vladimír Nechuta 0,00 €
 • PDF
16/2018 02.11.2018 Ing. Ladislav Stromko 0,00 €
 • PDF
17/2018 02.11.2018 KORA - spol. s.r.o. 0,00 €
 • PDF
14/2018 12.10.2018 OZO, a.s. 0,00 €
 • PDF
13/2018 Oprava informačných tabúľ 01.10.2018 Emil Blištan 600,00 €
 • PDF
12/2018 VYPing 25.09.2018 Ing. Miroslav Vyparina 650,00 €
 • PDF
3/2018 Oprava výtlkov 19.03.2018 RILINE, s.r.o. 0,00 €
 • PDF
1/2018 25.01.2018 EKOSTAVING, s. r. o. 762,50 €
 • PDF
18/2017 27.12.2017 MARBU s.r.o. 2 600,00 €
 • PDF
20/2017 27.12.2017 AGENTÚRA EAST, s. r. o. 7 461,04 €
 • PDF
16/2017 24.11.2017 Ing. Erika Faguľová - Lärincová 13 200,00 €
 • PDF
13/2017 07.11.2017 DIGIMA s.r.o 501,06 €
 • PDF
11/2017 Výstavba amfiteátra v obci Pavčina Lehota 18.10.2017 Agentúra East, s.r.o. 3 744,00 €
 • PDF
10/2017 Energetický audit budovy Mš v Pavčinej Lehote 13.10.2017 OON Design s.r.o. 1 620,00 €
 • PDF
7/2017 Ultima Invest 08.06.2017 Ultima Invest 0,00 €
 • PDF
Objednávka - Fotenie jar-leto 2017 15.02.2017 CBS spol. s.r.o. 0,00 €
 • PDF
7/2016 Obj. na spracovanie žiadosti z POD na r.2017 02.11.2016 0,00 €
 • PDF
5/2016 objednavka rúry pozink. na osvetlenie 17.08.2016 kovmax s.r.o. 0,00 €
 • PDF
3/2016 Objednávka realizácie verejnej súťaže 25.01.2016 Tenderconsult s.r.o., Klokočov 45 1 000,00 €
 • PDF
2/2016 Objednávka realizácie verejnej súťaže 20.01.2016 Tenderconsult s.r.o., Klokočov 45 1 000,00 €
 • PDF
03/12/2015 Objednávka na zabezpečenie inžinierskej činnosti 19.12.2015 Ing. Slavomír Uhrík, Demänová 33, Liptovský Mikuláš 031 01 0,00 €
 • PDF
Výzva na predkladanie cenových ponúk. Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Ekologizácia prevádzky MŠ" 18.12.2015 0,00 €
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Výzva na predkladanie cenových ponúk. Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci" 18.12.2015 0,00 €
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Výzva na predkladanie cenových ponúk. Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie na projekt "Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry" 18.12.2015 0,00 €
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
14/2015 Spracovanie žiadosti 02.11.2015 Štefan Pucko 1 500,00 €
 • PDF
15/2015 Zhotovenie geometrického plánu 02.11.2015 Geodézia a.s. Žilina 0,00 €
 • PDF
11/2015 Zhotovenie snímok z mapy katastrálneho územia PL 29.07.2015 Okresný úrad - katastrálny odbor 0,00 €
 • PDF
12/2015 Projekt pre stavebné povoleni, zabezpečenie polohopisu, výškopisné zameranie, zistenie skutkového stavu 29.07.2015 EKOSTAVING s.r.o., Dubová 493/5 LM 0,00 €
 • PDF
10/2015 Projekt pre stavebné povolenie, polohopisné a výškopisné zameranie 06.07.2015 EKOSTAVING s.r.o. 849,50 €
 • PDF
7/2015 Rozprestretie frézovaného materiálu 01.07.2015 Autodoprava Staroň, s.r.o. 0,00 €
 • PDF
9/2015 Cestné stavby - práce vybračným valcom 26.06.2015 Cestné stavby spol. s.r.o. 0,00 €
 • PDF
8/2015 Zemné práce na odstránenie havarijného stavu miestnej komunikácie 26.06.2015 Daniel Zaťko 0,00 €
 • PDF
Vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 23.06.2015 ENVIS, s.r.o., Pekná cesta 15, Bratislava 83152 199,00 €
 • PDF
6/2015 Objednávka kontajnerov na plasty 19.06.2015 OZO, a.s. 0,00 €
 • PDF
5/2015 Práce na odstránenie kompostoviska 18.06.2015 LESOZVOZ s.r.o. 0,00 €
 • PDF
3/2015 Objednávka dopravy sypkého materiálu 17.06.2015 Autodoprava Staroň s.r.o. 0,00 €
 • PDF
4/2015 Objednávka dopravy sypkého materiálu 17.06.2015 Cestné stavby spol. s.r.o. 0,00 €
 • PDF
1/2015 Oprava strechy na riadiacej veži súp. číslo 393 11.02.2015 ENES – Norbert Ščasný, Pavčina Lehota 11, 031 01 Liptovský Mikuláš 998,64 €
 • PDF
4/2014 Oprava kúrenia MŠ 31.10.2014 Inštalater Dušan Piatka, Liptovský Mikuláš 350,00 €
 • PDF
7/2013 Objednávka betónu s dopravou 04.11.2013 Vybetoz, Priemyseľná zóna 786, L. Mikuláš 0,00 €
 • PDF
6/2013 Rezanie železobetónovej rúry 23.10.2013 SOF Jozef Kucko s.r.o. 312,00 €
 • PDF
5/2013 Stolnotenisový stôl 16.10.2013 Róbert Valuch 550,00 €
 • PDF
4/2013 Objednávka projektovej dokumentácie 18.09.2013 ELVIK 120,00 €
 • PDF
3/2013 Spísanie notárskej zápisnice k založeni Družstva Teplá voda so sídlom Pavčina Lehota 22.08.2013 JUDr. Viera Kupcová 0,00 €
 • PDF
2/2013 Práce na rozšírené miesta pe TKO 13.08.2013 TINO 799,71 €
 • PDF
1/2013 Výmena elektrického bojlera MŠ 08.03.2013 Inštalatér Dušan Piatka 0,00 €
 • PDF