webmail
Pavčina Lehota

Urbár

Spoločenstvo bývalého urbariátu a komposesorátu pozemkové spoločenstvo Pavčina Lehota

Urbár hospodári na 578 ha s prevahou lesa, čiastočne TTP

IČO Urbáru: 42069319

Zloženie výboru

Ing. Rastislav Staroň - predseda
Ing.Jenčová Jarmila - podpredseda
Ing. Ďurík Ján - tajomník
Ing. Kupčo Martin - člen výboru
Ing. Daniel Klepáč - člen výboru
Dušan Staroň - člen výboru

Dozorná rada

Zdenka Staroňová -  predseda
Mišura Igor - člen
Nagy Tibor - člen