webmail
Pavčina Lehota

Zmluvy

Číslo Predmet Dátum zverejnenia Subjekt
Zámenná zmluva 29.11.2018
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Ozo Dodatok č.14 29.11.2018
 • PDF
03/2018 Projektová dokumentácia na chodník 23.11.2018 Ekostaving s.r.o
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dielo č. 01/2016 25.10.2018
 • PDF
 • PDF
Zámer o odpredaji majetku 25.10.2018
 • PDF
88/2018 Zmluva o dodávke plynu 11.10.2018 SPP
 • PDF
 • PDF
Zmluva o poskytnutí reklamy 01.10.2018 EKOSTAVING s.r.o.
 • PDF
 • PDF
Stankoviansky 25.09.2018
 • PDF
 • PDF
8/2018 28.08.2018 KORA spol s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
121/18/023 Zmluva o dielo č. 121/18/023 06.07.2018 Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
32/006/18 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) 29.05.2018 Prima Banka
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dodávke plynu 15.05.2018 SPP
 • PDF
 • PDF
19.04.2018 Intersystem
 • PDF
 • PDF
Zmluva o odbornej a technologickej pomoci 12.04.2018 BROS Computing
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
4/2018 cestne stavby ENVI-PAK 20.03.2018 Ing. arch. Hudeček Emil
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o výpožičke podperných bodov 15.03.2018 Stredoslovenská distribučná, a.s.
 • PDF
27.12.2017 MARBU s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zníženie energetickej náročnosti MŠ 27.12.2017 Agentúra East, s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Dodatok k zmluve o dielo 15.12.2017 OZO, a.s.
 • PDF
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie 24.11.2017 Ing. Erika Faguľová-Lörincová
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Vystavba Amfiteatra 09.10.2017 Ultima Invest
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Darovacia zmluva 28.08.2017 Demänovská Dolina
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočt. kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na r.2017 09.08.2017 Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • PDF
Zmluva č.89/POD-37/17 o poskytnutí dotácie 24.07.2017 Slovenská agentúra životného prostredia
 • PDF
Zmluva o dielo - chodník pri cintoríne 18.07.2017 Stavoindustria Liptovský Mikuláš
 • PDF
príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.0032067801 17.07.2017 Stredoslovenská energetika, a.s.
 • PDF
11/2017 Zmluva o dielo "Plocha" 29.06.2017 Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Dodatok č.1/2017 26.06.2017 Úrad práce, soc. vecí a rodiny, L.Mikuláš
 • PDF
10/2017 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice" 23.06.2017 Hlina s.r.o., Lipt. Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
9/2017 Zmluva o dielo "Sprietočnenie priepustu" 16.06.2017 Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
8/2017 Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č.2000/412 13.06.2017 REMEK s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
7/2017 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy 12.06.2017 SSE distribúcia
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
6/2017 zmluva o grantovom účte 24.05.2017 Prima banka Slovensko a.s.
 • PDF
5/2017 Kúpna zmluva 11.05.2017 Jozef Pardel
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
4/2017 Zmluva o dielo č. 10/2016 -- stavebné práce Zvonica 24.01.2017 Jaroslav Navrátil - CREIN
 • PDF
 • PDF
 • PDF
1/2017 Zmluva č. 339046000 o poskytnutí služby návrhu, vypracovania a prevádzkovania internetovej web. stránky obce Pavč. Lehota a Dodatok č. 1 k Zmluve č.339046000 23.01.2017 WEBY GROUP s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
2/2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 23.01.2017 Pozemkové spoločenstvo URBÁR Demänová
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
3/2017 Dodatok č.4 k zmluve o nájme bytu 23.01.2017 Miroslav Majkut
 • PDF
 • PDF
zmluva o dielo č. 002/2016 rekonštrukcia verejného priestranstva 31.12.2016 Intersystem EU s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
zmluva o dielo - Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci P. Lehota 31.12.2016 Stavoindustria Lipt. Mikuláš, a.s.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dielo č.9/2016 22.12.2016 Agentúra East s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Dohoda č.16/22/010/80 19.12.2016 Úrad práce, soc. vecí a rodiny, L.Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o používaní SW č.2000/412 07.12.2016 Remek, s.r.o., Nitra
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dielo č.16002 06.12.2016 Ing. arch. Lucia Krupová
 • PDF
 • PDF
Dodatok č. 12 k Zmluve na likvidáciu odpadov pre rok 2017 05.12.2016 OZO, a.s. Lipt. Mikuláš
 • PDF
Zmluva o poskytnutí služieb o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 16.11.2016 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, Bratislava
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Dodatok k zmluve pre skupinové poistenie 09.09.2016
 • PDF
 • PDF
Zmluva o poskytnutí služieb o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu 23.05.2016 Makroaudit s.r.o., Mlynské Luhy 46, Bratislava
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o nájme 14.03.2016 Cirkevný zbor ECAV, Liptovský Mikuláš - Palúdzka
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o spolupráci pri zriadení a prevádzkovaní zberných miest elektroodpadu 10.03.2016 EKOLAMP Slovakia
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
02/2016 Zmluva o dielo č. 02/2016 na zhotovenie projektu stavby - "Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v obci" 10.03.2016 Ekostaving spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
03/2016 Zmluva o dielo č. 03/2016 na zhotovenie projektu stavby - "Cyklochodník" 10.03.2016 Ekostaving spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
VO25022016 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci vo verejnom obstarávaní 25.02.2016 Tenderconsult s.r.o., Klokočov 45
 • PDF
 • PDF
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadov 23.02.2016 Ľupčianka s.r.o (organizácia zodpovednosti)
 • PDF
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu odpadov 23.02.2016 Ľupčianka s.r.o (zberová spoločnosť)
 • PDF
ZO7082015029 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy 12.02.2016 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dielo na dodávku PD - Prístavba a nadstavba MŠ 25.01.2016 G.P.A., s.r.o, Palúčanská 54/371, Liptovský Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
VO-04012016 Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci vo verejnom obstarávaní 20.01.2016 Tenderconsult s.r.o., Klokočov 45
 • PDF
 • PDF
01/2016 Zmluva o dielo č. 01/2016 na zhotovenie projektu stavby-"Rekonštrukcia verejného priestranstva" 14.01.2016 Ekostaving spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
10/2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV 17.12.2015 Agentúra East spol.s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
11/2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV, Projekt - Rekonštrukcia verejného priestranstva obce 17.12.2015 Agentúra East spol.s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
12/2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV, Projekt - Zlepšenie podmienok trávenia voľného času v obci 17.12.2015 Agentúra East spol.s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
13/2015 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z PRV, Projekt - Ekologizácia prevádzky budov miestnych služieb 17.12.2015 Agentúra East spol.s.r.o.
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o dielo BaJ FINANCE, s.r.o, 27.08.2015 BaJ FINANCE, s.r.o., Trieda SNP 1720/8, 97401 Banská Bystrica
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva Prima banka - zmluva o úvere 09.06.2015 Prima banka Slovensko, a.s.
 • PDF
Kúpna zmluva 03.12.2014 Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
 • PDF
Kúpna zmluva 07.11.2014 Ing. Lucia Šmitalová, rod. Hajkovská, Brezová 487/3, Liptovský Mikuláš
 • PDF
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 22.9.2014 07.11.2014 Peter Pethő a Eva Pethővá, rod. Uličná, Pavčina Lehota 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • PDF
Kúpna zmluva 22.09.2014 Peter Pethő a Eva Pethővá, rod. Uličná, Pavčina Lehota 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
 • PDF
32/041/08 Dexia Komunál univerzálny úver. Zmluva o úvere. Dodatok č. 4 24.04.2014 Prima banka Slovensko, a.s.
 • PDF
8114 Zmluva o dielo 21.02.2014 Ing. Arch. Marián GOČ
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
5114 Mandátna zmluva o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie 18.02.2014 Ing. Arch. Anna GOČOVÁ
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 13.02.2014 Ing. Lucia Šmitalová
 • PDF
 • PDF
 • PDF
 • PDF
4440001094 Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy 16.12.2013 Stredoslovenská energetika- distribúcia a.s.
 • PDF