webmail
Pavčina Lehota

O združení

Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota - Jasná (ďalej iba "združenie") bolo založené za účelom podpory a propagácie cestovného ruchu v regióne.

Združenie propaguje jednotlivých ubytovateľov a súvisejúce služby členov a partnerov združenia doma aj v zahraničí prostredníctvom rôznych druhov medializácie (vlastné internetové stránky, partnerské internetové stránky, výstavy cestovného ruchu, tlačové propagačné materiály a pod.) a smeruje svoju činnosť k zabezpečeniu ďalšieho rozvoja turistického ruchu v našej oblasti.

Kontakt

Združenie cestovného ruchu Pavčina Lehota - Jasná

Pavčina Lehota 71
031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42059984
číslo účtu: VÚB: 2399676553/0200

založené dňa: 8.7.2007

e-mail: zdruzenie@pavcina-lehota.sk
web: www.pavcina-lehota.sk